#TabokSIGBIN #SIGBINCebu

Usa ka epic nga pasundayag sa teatro bahin sa nagkalain-laing dagway sa usa ka mananap gikan sa tungang kabisay-an.

Pagbantay sa SIGBIN!
Mutabok sa Cebu sa ika-26 sa Oktubre.